Đầm

Bộ lọc
 Đầm Tơ Nhã Thủy Đầm Tơ Nhã Thủy
 Đầm Lụa Thủy Lam Đầm Lụa Thủy Lam
 Đầm Tơ Thủy Miên Đầm Tơ Thủy Miên
 Đầm Tơ Thêu Nhật Hoa Đầm Tơ Thêu Nhật Hoa
 Đầm Lụa Thêu Hoa Yến Đầm Lụa Thêu Hoa Yến
 Đầm Tơ Huyền Hoa Đầm Tơ Huyền Hoa
 Đầm Tơ Thêu Khuê Hoa Đầm Tơ Thêu Khuê Hoa
 Đầm Tơ Vân Thanh Đầm Tơ Vân Thanh
 Đầm Tơ Thêu Vân Ngư Đầm Tơ Thêu Vân Ngư
 Đầm Lụa Mỹ Sương Đầm Lụa Mỹ Sương
 Đầm Lụa Thanh Du Đầm Lụa Thanh Du
 Đầm Lụa Thanh Du Đầm Lụa Thanh Du
 Đầm Lụa Tố Thanh Đầm Lụa Tố Thanh
 Đầm Tafta Lục Thanh Đầm Tafta Lục Thanh
 Đầm Nhung Diễm Quyên Đầm Nhung Diễm Quyên
 Đầm Lụa Châu Đan Đầm Lụa Châu Đan
 Đầm Lụa Hân Đan Đầm Lụa Hân Đan
 Đầm Giao Như Đầm Giao Như

1,490,000₫

Xanh Biển
Xanh cốm
Trắng
 Đầm Tơ Thêu Liên Hạ Đầm Tơ Thêu Liên Hạ
-30%
 Đầm Liên Dung Đầm Liên Dung

1,323,000₫ 1,890,000₫

Xanh rêu
Cam
-50%
 Đầm Lụa Ánh Diễm Đầm Lụa Ánh Diễm

995,000₫ 1,990,000₫

Xanh cốm
Tím
 Đầm Tơ Hoa Dao Ánh Đầm Tơ Hoa Dao Ánh
-50%
 Đầm Lụa Tơ Tằm Thy Dao Đầm Lụa Tơ Tằm Thy Dao

995,000₫ 1,990,000₫

Đen
Xanh
 Đầm Lụa Huệ Như Đầm Lụa Huệ Như
 Đầm Lụa Uyển Ly Đầm Lụa Uyển Ly
 Đầm Tơ Hạ Ly Đầm Tơ Hạ Ly