Đầm

Bộ lọc
 Đầm Tơ Vân Thanh Đầm Tơ Vân Thanh
 Đầm Tơ Thêu Vân Ngư Đầm Tơ Thêu Vân Ngư
 Đầm Lụa Mỹ Sương Đầm Lụa Mỹ Sương
 Đầm Lụa Thanh Du Đầm Lụa Thanh Du
 Đầm Tafta Lục Thanh Đầm Tafta Lục Thanh
 Đầm Lụa Tố Thanh Đầm Lụa Tố Thanh
 Đầm Nhung Diễm Quyên Đầm Nhung Diễm Quyên
 Đầm Lụa Châu Đan Đầm Lụa Châu Đan
 Đầm Lụa Hân Đan Đầm Lụa Hân Đan
 Đầm Liên Dung Đầm Liên Dung

1,890,000₫

Xanh rêu
Cam
 Đầm Liên Ngân Đầm Liên Ngân
 Đầm Liên Hoa Đầm Liên Hoa

1,690,000₫

Hồng
Xanh
Vàng
 Đầm Liên Thy Đầm Liên Thy

1,390,000₫

Trắng
Hồng
 Đầm Lụa Ánh Diễm Đầm Lụa Ánh Diễm
 Đầm Tơ Hoa Dao Ánh Đầm Tơ Hoa Dao Ánh
 Đầm Lụa Ánh Quyên Đầm Lụa Ánh Quyên

1,890,000₫

Xanh
 Đầm Lụa Huệ Như Đầm Lụa Huệ Như
 Đầm Lụa Uyển Ly Đầm Lụa Uyển Ly
 Đầm Tơ Hạ Ly Đầm Tơ Hạ Ly
 Đầm Lụa Bách Đan Đầm Lụa Bách Đan
 Đầm Diệu Miên Đầm Diệu Miên
 Đầm Maxi Chu sa Đầm Maxi Chu sa
 Đầm Dao Nhã Đầm Dao Nhã

1,190,000₫

Cam
Hồng
Xanh cổ vịt
 Đầm Maxi Minh Trà Đầm Maxi Minh Trà

1,290,000₫

Xanh cốm
Cam
 Đầm Mộc Miên Đầm Mộc Miên