Chính sách bảo mật

I. Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin

1. Mục đích thu thập thông tin

Việc thu thập dữ liệu trên Website lalin.vn bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng là bắt buộc để LALIN liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ mua sắm trên website và nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

2. Lưu trữ và bảo mật thông tin riêng

- Thông tin khách hàng, cũng như các trao đổi giữa khách hàng và LALIN, đều được lưu trữ và bảo mật bởi hệ thống của LALIN.

- LALIN có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép thông tin khách hàng.

3. Sử dụng thông tin khách hàng

LALIN chỉ sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

- Giao hàng theo địa chỉ mà quý khách cung cấp.

- Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm, lợi ích, ưu đãi hay các thư từ khác.

- Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ, thông tin qua trang web lalin.vn theo yêu cầu của quý khách.

4. Chia sẻ thông tin khách hàng

LALIN cam kết không chia sẻ thông tin của khách hàng cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ những công ty và các bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc giao hàng.

II. Chính sách bảo mật thanh toán

- Trong quá trình giao dịch thanh toán tại Website, LALIN chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của khách hàng, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ không được lưu giữ.

- Hệ thống thanh toán thẻ trên lalin.vn được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán đủ tiêu chuẩn bảo mật đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

 

Thêm mục

Quà tặng