HẠ MIÊN

Bộ lọc
 Áo Lụa Tafta Vân Ánh  Áo Lụa Tafta Vân Ánh
 Áo Tơ Ánh Khuê  Áo Tơ Ánh Khuê
 Áo Tơ Nhã Ánh  Áo Tơ Nhã Ánh
 Chân Váy Tơ Ánh Chi  Chân Váy Tơ Ánh Chi
-50%
 Đầm Lụa Ánh Diễm  Đầm Lụa Ánh Diễm

995,000₫ 1,990,000₫

Xanh cốm
Tím
 Đầm Tơ Hoa Dao Ánh  Đầm Tơ Hoa Dao Ánh
 Quần Lụa Ánh Miên  Quần Lụa Ánh Miên