Midi

Bộ lọc
 Set Bộ Tơ Nhiên Thư Set Bộ Tơ Nhiên Thư
 Đầm Tơ Nhiên Vân Đầm Tơ Nhiên Vân

1,690,000₫

Be
 Đầm Tơ Tuệ Nhiên Đầm Tơ Tuệ Nhiên
 Đầm Thêu Tay Nhiên Tú Đầm Thêu Tay Nhiên Tú
 Đầm Tơ Hàn Dung Đầm Tơ Hàn Dung
 Đầm Nhí Cát Tường Đầm Nhí Cát Tường
 Đầm Tơ Nhã Thủy Đầm Tơ Nhã Thủy
 Đầm Lụa Thủy Lam Đầm Lụa Thủy Lam
 Đầm Tơ Vân Thanh Đầm Tơ Vân Thanh
-30%
 Đầm Lụa Nhí Chi Đan Đầm Lụa Nhí Chi Đan

693,000₫ 990,000₫

Xanh cốm
-30%
 Đầm Lụa Nhí Hân Đan Đầm Lụa Nhí Hân Đan

623,000₫ 890,000₫

Đỏ
 Chân Váy Lụa Tâm Đan Chân Váy Lụa Tâm Đan
 Đầm Lụa Thanh Du Đầm Lụa Thanh Du
 Đầm Lụa Thanh Du Đầm Lụa Thanh Du
 Đầm Tafta Lục Thanh Đầm Tafta Lục Thanh
 Đầm Nhung Diễm Quyên Đầm Nhung Diễm Quyên
 Đầm Lụa Hân Đan Đầm Lụa Hân Đan
 Chân Váy Tafta Minh Châu Chân Váy Tafta Minh Châu
 Chân Váy Tơ Thư Ánh Chân Váy Tơ Thư Ánh
 Đầm Giao Như Đầm Giao Như

1,490,000₫

Xanh Biển
Xanh cốm
Trắng
 Đầm Tơ Thêu Liên Hạ Đầm Tơ Thêu Liên Hạ
 Đầm Lụa Ánh Diễm Đầm Lụa Ánh Diễm

995,000₫

Xanh cốm
Tím
 Chân Váy Tơ Ánh Chi Chân Váy Tơ Ánh Chi
 Chân Váy Lụa An Thy Chân Váy Lụa An Thy
-50%
 Đầm Lụa Tơ Tằm Thy Dao Đầm Lụa Tơ Tằm Thy Dao

995,000₫ 1,990,000₫

Đen
Xanh
 Chân Váy Chu Hạ Chân Váy Chu Hạ
 Đầm Lụa Huệ Như Đầm Lụa Huệ Như
 Đầm Tơ Hạ Ly Đầm Tơ Hạ Ly
-70%
 Đầm Raissa Đầm Raissa

525,000₫ 1,750,000₫

Đỏ
Hồng
Xanh
Hoa Xanh
Hồng nhạt
-70%
 Chân Váy Ameli Chân Váy Ameli

273,000₫ 910,000₫

Kẻ Cam
Đen
Đỏ