uyển trà

Bộ lọc
 Khăn lụa Trà Mi  Khăn lụa Trà Mi
 Đầm Mộc Miên  Đầm Mộc Miên
 Đầm Dao Nhã  Đầm Dao Nhã

1,190,000₫

Cam
Hồng
Xanh cổ vịt
 Đầm Kim Thanh  Đầm Kim Thanh

1,490,000₫

Xanh lá cây
Vàng